Regulamin

Regulamin Parku Linowego

XTREME PARK WIELICZKA-GRABÓWKI

 1. Wejście na teren Xtreme Park następuje na własną odpowiedzialność, i za zgodą właściciela, lub wyznaczonej przez właściciela osoby trzeciej.
 2.  Korzystać z urządzeń Parku linowego „ Xtreme Park „ mogą osoby pełnoletnie składając oświadczenie że korzystają z urządzeń parku na własną odpowiedzialność. W imieniu dzieci i młodzieży oświadczenie składa rodzic lub opiekun. Wzór oświadczenia o wyrażeniu przez rodziców zgody na korzystanie z parku można otrzymać w biurze obsługi klienta Parku Linowego. Należy je wypełnić zapoznawszy się uprzednio z regulaminem.
 3. Park dostosowany jest dla osób które samodzielnie są w stanie zamontować bloczek   asekuracji na linie asekuracyjnej, na wysokości 130 cm ( trasa dla dzieci ), 156 cm ( trasa dla młodzieży i dorosłych ).
 4. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu na urządzenia parku linowego.
 5. Wejście na pierwsze stanowisko odbywa się wyłącznie w obecności instruktora Parku.
 6. Każda osoba chcąca korzystać z urządzeń parku linowego „Xtreme Park” musi kupić bilet wstępu, przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tutejszym parku linowym oraz podpisać oświadczenie następującej treści: Zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego „Xtreme Park”, przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń Parku Linowego. Uczestniczę w zajęciach w Parku Linowym „Xtreme Park”  na własną odpowiedzialność. Wiem o zakazie wstępu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 7. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe, zaburzenia błędnika  lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z urządzeń Parku Linowego.
 8. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel Parku   Linowego. Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 9. Korzystający z Parku linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia.
 10. Przed wejściem na trasę linową ,należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp.
 11. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie.

 

Zasady Bezpieczeństwa Parku Linowego

XTREME PARK WIELICZKA-GRABÓWKI

Osoby chcące korzystać z Parku linowego dostają od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości :
uprząż, lonżę asekuracyjną z dwoma karabinkami, kask, bloczek zjazdowy (tandem)

 1. Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny (nie wolno samemu zakładać sprzętu).
  Po założeniu sprzętu nie wolno przy nim nic zmieniać.
 2. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w przeciwne strony.
 3. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek jest zamknięty poprawnie (oglądamy karabinek).
 4. Po dojściu pod platformę ściągamy linkę urządzenia asekuracyjnego i wpinamy karabinki do pętli asekuracyjnej. Teraz można wchodzić na platformę. Na platformie mogą znajdować się jednocześnie dwie osoby. Po wejściu na platformę wpinamy najpierw jeden, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej, oznaczonej kolorem czerwonym, następnie przepinamy karabinek na linę stalową prowadzącą do następnej platformy, dopinamy drugi karabinek zamkiem w przeciwną stronę niż poprzedni i przystępujemy do pokonywania trasy. Na kolejnych drzewach czynności te są powtarzane.
 5. Podczas przepinania możemy dotykać tylko jednego karabinka. Co najmniej jeden karabinek musi być zawsze zapięty na którejś z lin.
 6. Do przepinania możemy używać liny-pętli biegnącej wokół drzewa, oznaczonej kolorem czerwonym, karabinek musi być skierowany zamkiem na zewnątrz
  (od drzewa).
 7. Przy wejściu na każdy odcinek trasy trzeba sprawdzać poprawność wpięcia karabinków.
 8. Przed przystąpieniem do zjazdu jeden karabinek wpinamy do pętli wokół drzewa, następnie drugi karabinek wpinamy do bloczka tandem. Po wpięciu karabinek wpięty w pętle przepinamy na bloczek tandem tak by zamki były naprzeciw siebie.
 9. Podczas jazdy ręce trzymamy na lonży, złapanie liny stalowej grozi pokaleczeniem.
 10. Po przejechaniu na drugą stronę, amortyzujemy zatrzymanie na materacu którym jest owinięte drzewo.